Ask @eligadz:

Kung makakita ka ng nagnanakaw sa tindahan, ano ang iyong gagawin?

ok.

View more

Ano ang madalas mong tinatanong sa iyong sarili?

ha?

View more

Ano ang inaasahan mo sa bagong taon?

usok galing sa mga paputok at maiingay na kapitbahay

View more

Ano ang nararamdaman mo ngayon?

medyo natatae

View more

Ano ang paborito mong paraan para magsaya?

tumawa

View more

Ano ang paborito mong kasabihan sa banyagang wika?

time is gold

View more