Ask @ern_ordu:

Kısa bir oyun: Kız çocuk mu?veya erkek çocuk mu?? Cola?veya Fanta?? Havadan mı✈karadan mı?? Akıl mı?güzellik mi?? Apartman mı?ev mi?? Siyah mı◼beyaz mı◻? Çilek mi?muz mu?? Balina mı?yunus mu?? Melek mi?şeytan mı?? Güneşli mi?☀bulutlu mu☁☔? Takip ettiğin herkese gönder

1 ayrım yapılmaz
2 kola
3 karadan
4 akıl
5 ev
6 beyaz
7 muz
8 balina
9 melek
10 güneşli

View more

Next