Ha ya sa7by Accounting or Management ? 😊

Management ya bsha

Eh da management kteer leh kda L sana de 🤔😂

Nahs 🤦🏻‍♀️