O czym jest?

O dwóch magikach, którzy byli przyjaciółmi.
Podczas jednego z występów ginie żona jednego z nich.
To zdarzenie ich podzieliło i stali się śmiertelnymi rywalami.