Ask @flukenattawat:

ขอประทานโทษนะคะ ทางเราคาดว่าอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนทางการสื่อสารนิดหน่อยค่ะ จึงขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งนะคะ คุณคิดว่าจะทำอย่างไรหากคุณขึ้นไปติดอยู่บนกำแพงจักรวาลคะ

หาทางลงมาครับ

View more

Next