Ask @fria11:

Wala jama3at awna kureki basha har hazakay qwty bay😂😂😂 bajdyma zor aqla xwen shirin Enja qsa xosh yak so3bat chya har xariki galta u gapa warn rafiqayaty bkan zarar nakan

Ai xwa chiw lekat brarroo😂😂jama3at aw kabraya zor drozn u galta chiu shta hiwayati awaya ba xalk rabweret😂😂😂

View more

+6 answers in: “Askakani ka bow yat Zor xosha hazakam comment bnusm bo hamuy enja untick nakam azani kem💙💙😂”
Next