APRILLIARAHMA also answered this question with: "Lah bodo amat 😂 Jangan berharap kepada yg tidak pasti Yang pasti aja belum tentu"