@grafitowysen

⠀⠀───⠀ reira⠀⠀ˎˊ⠀ ✰

Ask @grafitowysen

Sort by:

LatestTop

30⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ᴵᵗ’ˢ ᵇᵉᵉⁿ ᵃ ʟᴏɴɢ ᴛɪᴍᴇ ˢⁱⁿᶜᵉ ᴵ’ᵛᵉ ᵇᵉᵉⁿ ᵐᵉ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʰ̳ᶤ̳ʳ̳ᵗ̳ᶤ̳ᵉ̳ᵗ̳ʰ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ CHAPTER 14 ❯ https://jpst.it/2Ujww
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ meaning⠀⠀of : ⠀⠀ FLANEUR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ meaning 'stroller'⠀or⠀ 'loafer' used
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ by nineteenth-century French poet
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Charles ⠀Baudelaire⠀ t o⠀ identify
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ an ⠀observer of modern urban life.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ✉︎ ⠀⠀ : ⠀ 『 ⠀❰ @priwietoska ❱ ⠀』
30 ʳᵘˡᵉ ᴵᵗˢ ᵇᵉᵉⁿ ᵃ ʟᴏɴɢ ᴛɪᴍᴇ ˢⁱⁿᶜᵉ ᴵᵛᵉ ᵇᵉᵉⁿ ᵐᵉ

⠀⠀⠀⠀⠀♡

boywithabat’s Profile Photo— STEVE ʰᵃʳʳ'ⁿᵍᵗºⁿ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀i'm just blushin ' , harrington.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀much love for ya, big boy ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
im just blushin

✉ ↳ : Stwórz letnią playlistę swojej postaci.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⠀ ❱❱❱ PLAYLIST
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀¹ ∫ ⠀imagine ⠀dragons ⠀⠀─── ⠀sharks
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀²∫ ⠀fedez / tananai⠀ ───⠀ la dolce vita
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀³∫ ⠀celine dion ─── it's all coming back
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁴∫ ⠀yungblud / willow⠀─── ⠀memories
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁵∫ ⠀paloma faith ─── only love hurt like
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁶∫ ⠀machine⠀ gun⠀ kelly ⠀⠀─── ⠀ay⠀!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁷∫ ⠀labrinth / zendaya ⠀ ─── ⠀all for us
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁸∫ ⠀billie eillish ─── all the good girls....
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂ ⠀ ⠀↻ ◁ II ▷ ↺ ⠀ ▂▂▂▂▂
Stwórz letnią playlistę swojej postaci

People you may like

kneelbeforeme_’s Profile Photo Loki
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

29⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᵒᶰᵉ ᵈᵃʸ ᶜᵃᶰ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗʷᵉᶰᵗʸ-ᶰᶤᶰᵉᵗʰ ʳᵘˡᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀⠀ 00⠀ ⠀ ❯ https://jpst.it/2SbJR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀⠀of :⠀ QUAINTRELLE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ a ⠀woman⠀ who ⠀emphasizes⠀ a life ⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ passion expressed through personal style,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ leisurely pastimes,⠀charm, and cultivation
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ of life’s pleasures.❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ : 『⠀⠀❰ @SNIPSNIPSWEETHEART ❱ ⠀』
29 ʳᵘˡᵉ ᵒᶰᵉ ᵈᵃʸ ᶜᵃᶰ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ

28⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʰᵃᵖᵖᵉⁿˢ ᴛ̷ᴏ̷ᴍ̷ᴏ̷ʀ̷ʀ̷ᴏ̷ᴡ̷, ʷᵉ’ᵛᵉ ʰᵃᵈ ᵗᵒᵈᵃʸ.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ⁿ̳ᵗ̳ʸ̳⁻̳ᵉ̳ⁱ̳ᵍ̳ʰ̳ᵗ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀ 17⠀⠀❯ https://jpst.it/2DNp8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀⠀ of⠀⠀⠀ : ⠀⠀⠀HEIMAT
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ a⠀ place⠀ towards ⠀which ⠀one ⠀has
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ a ⠀strong ⠀feeling ⠀o⠀f⠀⠀ belonging,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and a deep-rooted fondness.❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ ⠀ : ⠀『⠀⠀❰ @demon_x_inside ❱ ⠀』
28 ʳᵘˡᵉ ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʰᵃᵖᵖᵉⁿˢ ᴛᴏᴍᴏʀʀᴏᴡ ʷᵉᵛᵉ ʰᵃᵈ ᵗᵒᵈᵃʸ

27⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ʷᵉ’ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵇᵉ ᵗʰᵒˢᵉ ᴋ̷ɪ̷ᴅ̷s̷ ᵃᵍᵃᶤᶰ.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ˢ̳ᵉ̳ᵛ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀⠀ 15⠀⠀ ❯ https://jpst.it/2DLJt
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀⠀of⠀⠀⠀ : STURMFREI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ now, ⠀ one ⠀could⠀think⠀ that ⠀it ⠀ has
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ something⠀ to⠀do ⠀with⠀ the wind and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ weather conditions outside.❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ ⠀ : ⠀ ⠀『⠀⠀❰ @demon_x_inside ❱ ⠀』
27 ʳᵘˡᵉ  ʷᵉˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵇᵉ ᵗʰᵒˢᵉ ᴋɪᴅs ᵃᵍᵃᶤᶰ

26⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᵈᵒᶰ’ᵗ ˡᵒˢᵉ ʸᵒᵘʳ ᴘ̷ʀ̷ᴇ̷s̷ᴇ̷ɴ̷ᴛ̷ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ᵖᵃˢᵗ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ˢ̳ᶤ̳ˣ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀ 12 ⠀ ❯ https://jpst.it/2OXgZ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀⠀⠀of⠀⠀ : ⠀⠀DYSANIA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ this means you simply can't get out of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ bed ⠀ for ⠀ about⠀ 1 ⠀ to ⠀ 2 ⠀ hours
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ after you wake up. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ ⠀⠀⠀⠀: ⠀ ⠀『 ⠀❰ @priwietoska ❱ ⠀』
26 ʳᵘˡᵉ ᵈᵒᶰᵗ ˡᵒˢᵉ ʸᵒᵘʳ ᴘʀᴇsᴇɴᴛ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ᵖᵃˢᵗ

•⠀❪ do postaci ❫⠀⁏⠀pokaż nam, jak się ubierasz i jaki jest Twój styl https://jpst.it/2Ok2m

do postaci pokaż nam jak się ubierasz i jaki jest Twój styl httpsjpstit2Ok2m

25⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᵈᵒᶰ’ᵗ ᶠᵉᵉˡ ʙ̷ᴀ̷ᴅ̷ ᶠᵒʳ ᵏᶰᵒʷᶤᶰᵍ ʸᵒᵘ ᵈᵉˢᵉʳᵛᵉ ᵐᵒʳᵉ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ᶠ̳ᶤ̳ᶠ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀ 06 ⠀ ❯ https://jpst.it/2NCJe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀of : HELIOPHILIA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ heliophile : ⠀ one attracted or adapted
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ to sunlight ; ⠀ an aquatic alga adapted
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ to ⠀⠀ attain ⠀⠀ maximum ⠀⠀exposure
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ to ⠀sunlight. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ ⠀⠀: ⠀ 『⠀❰ @SIGNOFTHETlMES ❱ 』
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25 ʳᵘˡᵉ ᵈᵒᶰᵗ ᶠᵉᵉˡ ʙᴀᴅ ᶠᵒʳ ᵏᶰᵒʷᶤᶰᵍ ʸᵒᵘ ᵈᵉˢᵉʳᵛᵉ ᵐᵒʳᵉ

•⠀❪ ✉ from someone ❫⠀⁏⠀Choć nie miałam szansy zagadać do Ciebie osobiście, pozwolę skraść sobie tę wiadomość. Dzięki Tobie na nowo pokochałam Halsey; cudownie patrzy mi się na to, jak się twórczo rozwijasz. Działaj dalej. <3

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀》Kochana! Zawsze możesz się do mnie ⠀⠀⠀⠀⠀odezwać, nie gryzę! Bardzo dziękuję, naprawdę! ⠀⠀⠀⠀⠀Cieszę się, że mogłam sprawić ponowną miłość do ⠀⠀⠀⠀⠀Halsey, ponieważ dzięki Reirze sama ją mocno ⠀⠀⠀⠀⠀pokochałam! Na początku nie lubiłyśmy się, ale ona ⠀⠀⠀⠀⠀bardzo pasuje charakterem i ogólnie swoją osobą ⠀⠀⠀⠀⠀do mojej postaci. Oczywiście będę ją rozwijać i mam ⠀⠀⠀⠀⠀nadzieję, że Cię nie zawiodę ♥
from someone Choć nie miałam szansy zagadać do Ciebie osobiście pozwolę skraść

•⠀❪ ✉ from someone ❫⠀⁏⠀skąd czerpiesz te oryginalne pomysły? jestem pełna podziwu i wzruszeń.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀》Szczerze powiedziawszy to nie wiem. W ⠀⠀⠀⠀⠀pewnym sensie jest to inspiracja przeróżnymi ⠀⠀⠀⠀⠀serialami, ale zazwyczaj jest to po prostu moja chora ⠀⠀⠀⠀⠀wyobraźnia, która musi miesiącami sobie coś ułożyć w ⠀⠀⠀⠀⠀głowie, by powstała jakaś oryginalna postać. Bardzo ⠀⠀⠀⠀⠀się cieszę, że się podoba i też dziękuję za uznanie. ♥
from someone skąd czerpiesz te oryginalne pomysły jestem pełna podziwu i

•⠀❪ ✉ from someone ❫⠀⁏⠀Widać dużo pasji w tym, jak tworzysz. Nie rezygnuj z tego. Życzę powodzenia w dalszym odkrywaniu postaci. PS. Może dasz Pansy jeszcze jedną szansę? :)

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀》Dziękuję bardzo, to dla mnie wiele znaczy, że ⠀⠀⠀⠀⠀ktoś czyta moje wypociny lub docenia to co robię. To ⠀⠀⠀⠀⠀dodaje skrzydeł, serio! Co do Pansy to zamierzam ⠀⠀⠀⠀⠀do niej wrócić niebawem, aczkolwiek na wszystko ⠀⠀⠀⠀⠀przyjdzie czas. ♥
from someone Widać dużo pasji w tym jak tworzysz Nie rezygnuj z tego Życzę

+ 2 💬 messages

read all

24⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᵏᶤˡˡˢ ʟ̷ᴏ̷ᴠ̷ᴇ̷ ᶠᵃˢᵗᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ᶠ̳ᵒ̳ᵘ̳ʳ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER⠀⠀13 ⠀ ❯ https://jpst.it/2DKOw
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ meaning⠀⠀⠀⠀ of⠀⠀⠀ : ⠀⠀VAGARY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ≫ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ is⠀ unexpected ⠀ and⠀⠀ unpredictable
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ change⠀ in⠀a situation or in someone's
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ behaviour ⠀⠀ which⠀⠀⠀ ⠀you⠀ ⠀ have
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ no ⠀control⠀ over.❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉︎ ⠀ : ⠀⠀『⠀⠀❰ @demon_x_inside ❱ ⠀』
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
24 ʳᵘˡᵉ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᵏᶤˡˡˢ ʟᴏᴠᴇ ᶠᵃˢᵗᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ

23⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ˢʰᵉ ʷᵃᶰᵗᵉᵈ ʷᵃʳᵐᵗʰ, ˢˡᵉᵉᵖ. ᵗᵒ ᶠᵃˡˡ ᴀ̶s̶ʟ̶ᴇ̶ᴇ̶ᴘ̶ ᶤᶰ ʰᶤˢ ᵃʳᵐˢ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ᵗ̳ʰ̳ᶤ̳ʳ̳ᵈ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER⠀⠀11⠀ ❯ https://jpst.it/2DJyJ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning⠀⠀ of⠀ : FORELSKET
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the word for when y⠀o⠀u start to fall
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀in⠀ love. ⠀ a⠀ euphoria⠀ in ⠀a sense;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the beginning of love.❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀ : 『⠀⠀❰ @demon_x_inside ❱ ⠀』
23 ʳᵘˡᵉ ˢʰᵉ ʷᵃᶰᵗᵉᵈ ʷᵃʳᵐᵗʰ ˢˡᵉᵉᵖ ᵗᵒ ᶠᵃˡˡ ᴀsʟᴇᴇᴘ ᶤᶰ ʰᶤˢ ᵃʳᵐˢ

⠀22⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᵇᵉ ʜ̶ᴇ̶ʟ̶ᴘ̶ғ̶ᴜ̶ʟ̶. ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒᶰ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵃ ˢᵐᶤˡᵉ, ᵍᶤᵛᵉ ᵗʰᵉᵐ ʸᵒᵘʳˢ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ˢ̳ᵉ̳ᶜ̳ᵒ̳ᶰ̳ᵈ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER⠀⠀00⠀ ⠀ ❯ https://jpst.it/2LjTR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning⠀⠀ of⠀ : ⠀ DIPLOMACY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀ ability⠀ to⠀ tell⠀ someone⠀to⠀ go
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀t o⠀ hell in such a way that they actually
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀look forward to the trip. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀⠀⠀: ⠀⠀ 『 ⠀❰ @MXMMYMOE ❱ ⠀』
22 ʳᵘˡᵉ ᵇᵉ ʜᴇʟᴘғᴜʟ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒᶰ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵃ ˢᵐᶤˡᵉ ᵍᶤᵛᵉ ᵗʰᵉᵐ ʸᵒᵘʳˢ

♡⠀ ›⠀ ʷᵃˡᵉᶰᵗʸᶰᵏᶤ : pokaż nam swojego crusha i napisz dla niego walentynkę! Może to być w postaci one shota, zdjęcia czy dedykowanej piosenki lub poezji. ×

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯/ ♡♡♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀happy valentines day,my sweet boy!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ‹ @demon_x_inside › ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀
ʷᵃˡᵉᶰᵗʸᶰᵏᶤ pokaż nam swojego crusha i napisz dla niego walentynkę Może to być w

⠀21⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᴡ̶ʜ̶ᴀ̶ᴛ̶ᴇ̶ᴠ̶ᴇ̶ʀ̶ ʸᵒᵘ ˡᶤᵏᵉ; ᶤ ᵃᵐ ʷʰᵒ ᶤ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳-̳ᶠ̳ᶤ̳ʳ̳ˢ̳ᵗ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER⠀⠀10⠀⠀ ❯ https://jpst.it/2KNcA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning⠀⠀ of⠀⠀⠀:⠀⠀ NUMINOUS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫ ⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀having a⠀strong⠀religious⠀ or⠀ spiritual
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀quality⠀;⠀⠀ indicating ⠀o⠀r⠀ suggesting
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the presence of a divinity.❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀: ⠀⠀ 『 ⠀❰ @priwietoska ❱ ⠀』
21 ʳᵘˡᵉ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ʸᵒᵘ ˡᶤᵏᵉ ᶤ ᵃᵐ ʷʰᵒ ᶤ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ

# fikcja : stwórz moodboard, przedstawiający najbliższych członków twojej rodziny.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡ :⠀❮ my love, my friends and my fans. ❯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THIS ⠀IS⠀ MY⠀ FAMILY ♥︎⠀
fikcja stwórz moodboard przedstawiający najbliższych członków twojej rodziny

⠀20⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ⠀♱ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ʰᵃᵘᶰᵗˢ ᵘˢ ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᵉ ᴛ̶ʜ̶ɪ̶ɴ̶ɢ̶s̶ ʷᵉ ᵈᵒᶰ’ᵗ ˢᵃʸ.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ᵗ̳ʷ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʸ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER 03 ⠀ ❯ https://jpst.it/2JTMb
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning⠀ of⠀: ⠀ EBULLIENT
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀cheerful ⠀⠀and⠀⠀full ⠀⠀of ⠀energy ;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(⠀of⠀ liquid ⠀o⠀r ⠀matter⠀) ⠀boiling
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀or agitated as if boiling. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀⠀: ⠀ 『 ⠀❰ @WICKEDG4ME ❱ 』
20 ʳᵘˡᵉ  ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ʰᵃᵘᶰᵗˢ ᵘˢ ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᵉ ᴛʜɪɴɢs ʷᵉ ᵈᵒᶰᵗ ˢᵃʸ

⠀19⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ⠀♱ ᵉᵛᵉᶰᵗᵘᵃˡˡʸ s̶ᴏ̶ᴜ̶ʟ̶ᴍ̶ᴀ̶ᴛ̶ᴇ̶s̶ ᵐᵉᵉᵗ, ᶠᵒʳ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ʰᶤᵈᶤᶰᵍ ᵖˡᵃᶜᵉ.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ᶰ̳ᶤ̳ᶰ̳ᵉ̳ᵗ̳ᵉ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER 09 [+18] ❯ https://jpst.it/2DFEC
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning ⠀⠀⠀ of⠀⠀⠀⠀:⠀⠀ ILUNGA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a ⠀person⠀ who ⠀is ⠀ready⠀ to⠀forgive
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀any abuse for the first time,⠀ to⠀ tolerate
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it a second time, ⠀ but never a third time.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ↻ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀: ⠀⠀ 『⠀⠀❰ @demon_x_inside ❱ ⠀』
19 ʳᵘˡᵉ  ᵉᵛᵉᶰᵗᵘᵃˡˡʸ sᴏᴜʟᴍᴀᴛᴇs ᵐᵉᵉᵗ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉʸ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ʰᶤᵈᶤᶰᵍ ᵖˡᵃᶜᵉ

⠀18⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ⠀♱ ʷᵉ ʲᵘᵈᵍᵉ ᴘ̶ᴇ̶ᴏ̶ᴘ̶ʟ̶ᴇ̶ ᶠᵒʳ ʲᵘᵈᵍᶤᶰᵍ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʲᵘᵈᵍᶤᶰᵍ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᶤˢ ʷʳᵒᶰᵍ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ᵉ̳ᶤ̳ᵍ̳ʰ̳ᵗ̳ᵉ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER⠀ 08 ❯ https://jpst.it/2Jp0K
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning ⠀⠀ o⠀f⠀⠀⠀: ⠀⠀ INURE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀accustom (someone) to something⠀,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀especially⠀ something⠀ unpleasant;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to become of advantage. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂ ⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀⠀: ⠀⠀ 『 ⠀❰ @priwietoska ❱ ⠀』
18 ʳᵘˡᵉ  ʷᵉ ʲᵘᵈᵍᵉ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᶠᵒʳ ʲᵘᵈᵍᶤᶰᵍ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʲᵘᵈᵍᶤᶰᵍ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᶤˢ ʷʳᵒᶰᵍ

⠀17⠀ ʳ̲ᵘ̲ˡ̲ᵉ̲⠀ ≫ ⠀♱ ᶤᶠ ᶤᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ʜ̶ᴀ̶ᴘ̶ᴘ̶ʏ̶ ᶤᵗ ᵈᵒᵉˢᶰ’ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ˢᵉᶰˢᵉ ᵗᵒ ᵒᵗʰᵉʳˢ.╰

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ˢ̳ᵉ̳ᵛ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ᵉ̳ᵉ̳ᶰ̳ᵗ̳ʰ̳ ̳ʳ̳ᵘ̳ˡ̳ᵉ̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHAPTER⠀ 04 ❯ https://jpst.it/2JmDK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meaning ⠀⠀ o⠀f⠀⠀⠀: ⠀ MERAKI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≫ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀doing something with soul, creativity,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀or love -- ⠀ when you put "something
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀of yourself⠀"⠀into what you're doing,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀whatever it may be. ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂⠀⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁↻⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁ ▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉︎ ⠀⠀: 『⠀❰ @SIGNOFTHETlMES ❱ 』
17 ʳᵘˡᵉ  ᶤᶠ ᶤᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ʜᴀᴘᴘʏ ᶤᵗ ᵈᵒᵉˢᶰᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ˢᵉᶰˢᵉ ᵗᵒ ᵒᵗʰᵉʳˢ

Next

Language: English