@gunsforpeople

»»— Mr.Grenard —-««

Ask @gunsforpeople

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ @NIXHTINXALE ⚔️

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀Wʜᴇɴ ᴡᴇ ғɪɴᴅ ᴡʜᴀᴛ
⠀⠀⠀ᴡᴇ ɴᴇᴇᴅ ғʀᴏᴍ
⠀⠀⠀ᴛʜᴇsᴇ ʙʀᴏᴋᴇɴ ʜᴇᴀʀᴛs
⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴀs ᴍɪssɪɴɢ
⠀⠀⠀ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴘᴇᴀᴋ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀᴅs ᴏғ ᴀ Gᴏᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴀᴛ ʀᴇғᴜsᴇ ᴛᴏ ʟɪᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴛᴏ ᴀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇɴ ᴡᴏɴ·ᴛ ᴛʀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Old_Mates_11
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
NIXHTINXALE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀〘 @candypoison_

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Wᴇ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ғᴏʀ ᴛʜɪs ᴘᴀɪɴ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɢɴᴏʀᴀɴᴄᴇ ᴛᴏ ᴛʀᴜᴇ ɢᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀Wᴇ ᴄᴀɴ ʀᴜɴ ᴀᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ʙᴜɪʟᴅ ᴀ ᴡᴀʟʟ ᴏғ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪsᴏʟᴀᴛɪᴏɴ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴇsᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Catch_Me_If_You_Can-33
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
candypoison

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✮ @thereddahlia

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dʀɪɴᴋɪɴɢ ᴛɪʟʟ I·ᴍ ʟᴏsᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ɢɪᴠɪɴɢ ɪᴛ ᴜᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴏᴛʜᴇʀ ᴅᴀʏ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴛᴏ ᴛᴇsᴛ ᴍʏ ʟᴜᴄᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wᴀʏ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʏ ᴡᴏɴ·ᴛ ᴄᴀʀᴇ﹗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRXKENMEMXRIES_18
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
thereddahlia

People you may like

malapodskoczy’s Profile Photo sophie
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✨ @damn_hunger

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴀᴍ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅʀᴇᴀᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ʟᴏsᴛ ᴀɴᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ғᴏᴜɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜɪs Hᴇᴀʀᴛ ᴏғ Fɪʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪs sᴛʀᴏɴɢᴇʀ ɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Losing_My_Way_05
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
damnhunger

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀〘 @candypoison_

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Tʜᴇ ɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴀᴅᴇs ᴀᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴀғᴛᴇʀᴛᴀsᴛᴇ ɪs ʙɪᴛᴛᴇʀ
⠀⠀⠀⠀Wɪʟʟ ᴛʜᴇ ɢʜᴏsᴛ ᴛʜᴀᴛ ʜᴀᴜɴᴛs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴛᴀɴᴅ ғᴏʀ ᴛʜɪs sᴏɴɢ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Catch_Me_If_You_Can_31
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
candypoison

czemu nie piszesz z @Eurydycja12 lubiłem wasze wątki

Cóż, jego odpowiedź raczej wyczerpująco odpowiedziała na to pytanie, ale skoro pojawiło się też u mnie, to odpowiem.
Nasz kontakt urwał się po przejściu LG na instagram. Rozmawialiśmy jeszcze ze sobą czasami, a kiedy wyraził chęć dalszego tworzenia historii, sam odmówiłem, wiedząc z czym wiąże się dla mnie prowadzenie tak obszernego wątku. Dodatkowo nie znajdowałem już tyle czasu co kiedyś na pisanie, co z resztą widać, a i chęci już powoli ode mnie odchodzą.
Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że ktoś polubił historię między mną, a Michaelem, ale niestety. Ja nie planuję do niej wrócić w najbliższym czasie.
czemu nie piszesz z Eurydycja12 lubiłem wasze wątki

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ @NIXHTINXALE ⚔️

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Sᴏ ᴅᴏɴ·ᴛ ᴡᴀʟᴋ ᴀᴡᴀʏ﹐ I·ʟʟ ᴋᴇᴇᴘ ʏᴏᴜ sᴀғᴇ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʀɢᴇᴛ ᴘʀᴏᴍɪsᴇs ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ ᴍᴀᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀Sᴀʏ ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ﹐ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sɪᴅᴇ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ sʜᴀᴅᴏᴡ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏɴɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Old_Mates_09
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
NIXHTINXALE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀〘 @candypoison_

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ɪғ ʏᴏᴜ·ʀᴇ ғᴇᴅ ᴜᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇɴ ʀɪsᴇ ᴜᴘ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴅɪʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wɪʟʟ ᴡᴇ ғɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ ᴡᴏɴ·ᴛ ʜᴀᴠᴇ ʀᴇᴛʀᴇᴀᴛ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jᴜsᴛ ᴀ ʜᴏʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Catch_Me_If_You_Can_29
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
candypoison

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✮ @thereddahlia

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀Hᴀɴɢɪɴɢ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴄʀᴏss ᴏɴ ₅₀ U.S
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gᴏᴛ ᴀ ᴅʀᴇᴀᴍ ᴀɴᴅ ᴀ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴛᴏ ʀᴜɴ ғʀᴏᴍ ᴛʜɪs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I·ᴍ ʟᴏᴄᴋᴇᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɴ ʙᴇʟɪᴇᴠɪɴɢ﹗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRXKENMEMXRIES_16
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
thereddahlia

#GROUP: Co skłoniło Cię do dołączenia do grupy? Jak się w niej czujesz? Chciałb*ś aby do grupy dołączyli nowi autorzy? Zachęć ich w kilku słowach! Powodzenia ❀

Coś się kończy, coś się zaczyna, jak to mówią. Po tym jak LG odeszło na IG, decyzja była prosta, robimy grupę. Co nami kierowało? Chcieliśmy dalej pisać w ulubionej tematyce i stworzyć miejsce, by umożliwić to innym.
Czuje się bardzo dobrze jako uczestnik i jako admin, chociaż gości u nas, można powiedzieć, kameralne grono, cieszę się, że ta grupa się przyjęła w jakikolwiek sposób.
Oczywiście, że chcę, by było nas więcej! Nic tak nie cieszy, jak powiększająca się grupa.
Kiepski ze mnie autor tekstów zachęcających do czegokolwiek, ale spróbuję.
Jeśli szukasz miejsca, żeby uwolnić swoją fantazję o gangsterskim życiu, to lepiej trafić nie mogłeś! Tu spotkasz świetnych autorów otwartych na wspólne, rozbudowane historie. Może jest nas garstka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by było nas jeszcze więcej, a im więcej tym weselej!
Mówiłem, że jestem kiepski...
Dzięki wielkie!

View more

GROUP Co skłoniło Cię do dołączenia do grupy Jak się w niej czujesz Chciałbś aby

Nie lepiej byłoby Ci znaleźć lepsza narzeczoną? Bez obrazy ale według mnie obecna jest do kitu. Miło byłoby zobaczyć Cię u boku kogoś, kto naprawdę na Ciebie zasługuje.

Cóż, Twojego zdania, drogi Anonimie, zmienić pewnie nie zdołam, ale nie wydaje mi się, że moja obecna narzeczona jest do kitu i tak nie za bardzo rozumiem dlaczego Ty tak uważasz. Jest po prostu inna, ale to nie znaczy, że gorsza. Tak szczerze to nigdy nie myślałem o takiej, nazwijmy to, wymienie Cynthii, jak i jej autorki, ma kogoś innego. Bo skąd mógłbym wiedzieć, że inna pisze lepiej na przykład, albo ma lepsze pomysły. Z resztą, byłoby to bardzo nie fair w stosunku do autorki Cynthii, gdybym od tak złożył ogłoszenie na nową narzeczoną. Dodatkowo kreuje Joela na postać na dość ludzką i unikam sytuacji gdzie osoba, którą dobrze znał, kiedy odchodzi z grupy, ten nagle zapomina, że w ogóle istniała, więc raczej ciężko będzie zapomnieć mu o miłości swojego życia. Logiczne prawda? Co do ostatniego zdania. Miło mi, że ktoś się tak mną interesuje i relacją miłosną, ale ona dalej zależy od mojej decyzji i od decyzji współautorki. Nie mniej, dziękuję, że podzielił*ś się ze mną swoim zdaniem.

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌛ @sauverouperir

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Iᴛ·s ᴀ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wʜᴇɴ I ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴛɪᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀Iᴛ·s ᴀ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wʜᴇɴ I ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/until_death_do_us_part-07
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
sauverouperir

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☾ @itbetterbeblack

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏᴇs ɪᴛ ᴛᴀᴋᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀ ʙʀᴇᴀᴛʜ ᴀᴡᴀʏ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀsᴇʟғ sᴜғғᴏᴄᴀᴛɪɴɢ﹖

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/livinlavidaloca03
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
itbetterbeblack

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✮ @thereddahlia

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Tᥱᥣᥣ mᥱ ᥕhᥲtᥱvᥱr hᥲρρᥱᥒᥱd
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to ᥕhᥲt I'vᥱ bᥱᥴomᥱ
⠀⠀⠀⠀Thᥱ ρᥲιᥒ I fᥱᥱᥣ for
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᥕhᥱrᥱ I'm from
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRXKENMEMXRIES_14
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
thereddahlia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ @NIXHTINXALE ⚔️

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴀʏ ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ﹐ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sɪᴅᴇ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ sʜᴀᴅᴏᴡ ɪɴ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Lᴏᴠᴇ ᴀɴᴅ ғᴇᴀʀ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ᴡɪɴ ᴛʜᴇ ғɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴇᴠᴇɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴀɴ ᴀʀᴍʏ ʙᴇʜɪɴᴅ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Old_Mates_07
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
NIXHTINXALE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀〘 @candypoison_

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜɪs ɪs ᴏᴘᴘʀᴇssɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ ᴡʜᴇʀᴇ·s ʏᴏᴜʀ ɢᴏᴅᴅᴀᴍɴ ᴋɪɴɢ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀Wʜᴀᴛ·s ᴍɪssɪɴɢ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Catch_Me_If_You_Can_25
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
candypoison

Drodzy uczestnicy! Jeśli kogoś poszukujecie i chcecie, by Wasze ogłoszenie znalazło się tu https://justpaste.it/poszukiwani_ul , stwórzcie własne! Albo na jp, albo w waszym kp i podajcie nam link :D Pamiętajcie, by uwzględnić kogo szukacie i z jakim wizerunkiem. Pozdrawiamy, administracja.

UndergroundLondon’s Profile PhotoUnderground London ♣️
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
Moje ogłoszenie już znajduje się na wspomnianej stronie, ale też sam chciałem dać o tym znać.
Wraz z bratem poszukujemy ojca, więcej informacji pod linkiem i bezpośrednio u mnie lub Meza ( @mezozaur ). Powiem jednak od razu, że chcielibyśmy, by w tą ważną dla nas postać wcielił się autor pewny, że będzie w stanie się w nią wcielić i nie zniknie za szybko. Naprawdę zależy nam, by stworzyć historię z postacią ojca. Zapewniam, że przyszły autor nie będzie się nudził.

⠀⠀ https://dreamofdarkness.wixsite.com/i-m-poison/wanted
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
Drodzy uczestnicy Jeśli kogoś poszukujecie i chcecie by Wasze ogłoszenie

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ @jaypark33073

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀Aʟʟ ʜᴀɪʟ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ ᴘʜᴏᴇɴɪx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bʟᴏᴏᴅ ᴀɴᴅ ғᴇᴀᴛʜᴇʀs ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴘɪᴇᴄᴇs
⠀⠀⠀⠀Yᴏᴜ ᴅᴏɴ’ᴛ ᴋɴᴏᴡ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ɪᴛ’s ɴᴏᴛ ʏᴏᴜʀ ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tᴜʀɴ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴀɴᴅ ɢᴇᴛ ɪɴ ʟɪɴᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ABOVE__THE__LAW__02
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
jaypark33073

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✮ @thereddahlia

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tʜᴇ sᴏɴɢs ᴡᴇ sᴀɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴇ ᴛɪᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BRXKENMEMXRIES_12
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
thereddahlia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☾ @itbetterbeblack

⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ·s ᴡᴏʀᴛʜ ғɪɢʜᴛɪɴɢ ғᴏʀ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wʜᴇɴ ɪᴛ·s ɴᴏᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴏʀᴛʜ ᴅʏɪɴɢ ғᴏʀ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/livinlavidaloca01
⠀⠀⠀⠀────────────────────────────────
itbetterbeblack

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌛ @sauverouperir

⠀⠀⠀⠀⠀ Don't wanna wait, wanna wait
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wanna wait for my next panic attack,
⠀⠀⠀⠀⠀ Don't wanna wait, wanna wait
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wanna wair for my next crash.
⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/until_death_do_us_part_05
sauverouperir

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀║▌║ @mezozaur ║▌║▌

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Even when
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I fall down to my knees,
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ I never say a prayer
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I don't believe.
⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Brothers_like_no_others_08
mezozaur

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌛ @sauverouperir

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Your life was a shooting star,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ That burned out way to fast.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀And all the memories of,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The dream that's built to last.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/until_death_do_us_part_03
sauverouperir

Next

Language: English