@halcyon441_fm

Đức Lê

Ask @halcyon441_fm

Sort by:

LatestTop

Có ai từng bị bạn bè coi thường chưa kiểu" thôi tao biết mày k làm được gì rồi" hoặc " mày đéo giàu nổi đâu" cảm xúc của m.n khi bị xem thường là gì? Nên làm gì với thể loại ấy???

Chờ nghiệp quật nó thôi bạn ạ, bẩn tay với thể loại hãm loz chi cho mệt bạn :)
Liked by: Đức Lê Hằng

Language: English