Bilim adamı mı yoksa Bilim insanı mı ?

ikisi de aynı anlamı taşımaktadır.
'Adam' kelimesinin anlamı, İnsan ya da insanoğlu anlamına gelmektedir.
Adamın bir diğer anlamı ise kişi anlamı da bulunmaktadır.
Erkek anlamı da içermektedir ama bilim adamındaki, 'adam' kelimesi 'insan' anlamında kullanılmaktadır. Bazı şeylere geniş açıyla bakmak gerekmektedir.l