Wlla nza 🤷🏻‍♂️😂

Awe dfna xo b van tshta blind kat aw d nafsi waxt da kematiya aqle xo diyar dkat 😉😉

Aked 👏🏻 av tshta har et haen de har habn bali shaxseat galak 👏🏻

Yes