Ask @hamzakhan297:

ﻣﺠﮭﮯ ﺍﻥ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﻨﺎ ﺍﭼﮭﺎ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ۔۔😍🎨😍 ﻣﺠﮭﮯ ﯾﮧ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮭﯽ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ ۔💚💜❤💙 ﺟﺐ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻝ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ🌸😶 ۔۔ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻭﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮﮒ ﺑﮭﯽ ۔۔۔ 💔🙂🙂

vs
Next