Dth thế sao chưa bồ vậy

Vậy mà chưa có thật đó bạn ùi

Nhìn cute lắmm chắc nhiều đứa thích á

Chắc nhiều mà chưa ai thổ lộ cả :))

Tại ngta ngại í phải chờ từ từ

Hiện tại thì có ai đâu mà chờ bạn ơi

Sao bạn biết được chứ

Có khi mình thích người ta mà người ta còn chả thích lại nữa kìa :)) chứ ai thích mình đâu