@haocute1404

Nại

What others replied to:

Cậu có phải là người cả thèm chóng chán ko ? Con người tôi có nhiều lúc mâu thuẫn, khi ko có ai nói chuyện thì đi tìm người để nói, ngược lại khi có người nói với mình rồi thì lại lười trả lời :)

show all (17)

Language: English