Ask @hellcat_mrr:

Kici Kici? xD. Nie uciekniesz ode mnie?

Geralt z Rivii
Mɪɴęłᴀ ɢᴏ ᴡ ᴍɪʟᴄᴢᴇɴɪᴜ ʙᴀᴄᴢɴɪᴇ ᴏʙsᴇʀᴡᴜᴊąᴄ﹐ ᴍɪᴇʀᴢąᴄ ɢᴏ sᴘᴏᴊʀᴢᴇɴɪᴇᴍ﹐ ᴘᴏżᴇʀᴀᴊąᴄ ɢᴏ sᴘᴏᴊʀᴢᴇɴɪᴇᴍ. Dᴏsᴢłᴀ ᴅᴏ łᴏ́żᴋᴀ ɪ ᴘᴏłᴏżʏłᴀ sɪę ɴᴀ ɴɪᴍ﹐ ɴᴀ łᴏ́żᴋᴏ ᴡsᴋᴏᴄᴢʏł ᴄᴢᴀʀɴʏ ᴋᴏᴛ﹐ ᴀ ᴏɴᴀ sᴘᴏᴊʀᴢᴀłᴀ ɴᴀ Wɪᴇᴅźᴍɪɴᴀ.
- Nɪᴇ ᴜᴄɪᴇᴋɴɪᴇsᴢ ᴏᴅᴇ ᴍɴɪᴇ﹖

View more

Zły wilk zostanie na dłużej u Złej kocicy. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

Naughty † Wolf
- A ʙᴀʀᴅᴢᴏ ZŁY ᴛᴇɴ Wɪʟᴄᴢᴇᴋ﹐ ᴄᴢʏ ᴅᴏᴘɪᴇʀᴏ sᴢᴄᴢᴇɴɪᴀᴄᴢᴇᴋ ᴡɪʟᴄᴢᴋᴀ﹖ ﹣ ᴘʀᴢᴇᴄʜʏʟɪłᴀ ʟᴇᴋᴋᴏ ɢłᴏᴡę ɪ ᴜśᴍɪᴇᴄʜɴęłᴀ sɪę ᴋąᴄɪᴋɪᴇᴍ ᴜsᴛ. ﹣ W sᴜᴍɪᴇ sᴀᴍᴀ ᴄʜęᴛɴɪᴇ ᴘᴏᴏʙsᴇʀᴡᴜᴊᴇ Złᴇɢᴏ Dʀᴀᴘɪᴇżɴɪᴋᴀ.

View more

- ty jak zawsze - powiedział z uśmiechem - nie śledzę tylko obserwuje to dwie różne rzeczy wiesz? -powiedział z uśmiechem - mimo mi to nie przeszkadza...

Bruce Wayne
Bαd Kψ ᴘᴏᴘᴀᴛʀᴢʏłᴀ ɴᴀ ᴢᴀɢᴀᴅᴜᴊąᴄᴇɢᴏ ᴅᴏ ɴɪᴇᴊ Bʀᴜᴄᴇ·ᴀ ᴊᴀᴋʙʏ ᴡᴄᴢᴇśɴɪᴇᴊ ᴢᴇ sᴏʙą ʀᴏᴢᴍᴀᴡɪᴀʟɪ﹐ ᴀ ᴛᴏ ᴍɪᴀłᴀʙʏ ʙʏć ᴋᴏɴᴛʏɴᴜᴀᴄᴊᴀ ᴢᴀᴄᴢęᴛᴇɢᴏ ᴡąᴛᴋᴜ﹐ ʟᴇᴋᴋᴏ ᴘʀᴢᴇᴄʜʏʟɪłᴀ ɢłᴏᴡę ɴᴀ ʙᴏᴋ﹐ ᴘʀᴢʏᴍʀᴜżʏłᴀ ᴏᴄᴢʏ ɪ ᴍʀᴜᴋɴęłᴀ ᴡ ᴢᴀᴍʏśʟᴇɴɪᴜ.
﹣ Gᴀᴅᴀsᴢ ᴢ ɴɪᴇᴛᴏᴘᴇʀᴢᴀᴍɪ ᴡ ᴛʏᴄʜ sᴡᴏɪᴄʜ ᴊᴀsᴋɪɴɪᴀᴄʜ ɪ ᴄɪ sɪę ᴡąᴛᴋɪ ᴍʏʟą ɴɪᴇᴛᴏᴘᴇʀᴋᴜ﹖ Nɪᴇ ᴘʀᴢʏᴘᴏᴍɪɴᴀᴍ sᴏʙɪᴇ ʙʏśᴍʏ ʀᴏᴢᴍᴀᴡɪᴀʟɪ ᴏ ᴄᴢʏᴍᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ...

View more

- wiesz jak na mnie wpływasz -powiedział - spojrzał na kotkę - za mocno? -ujął brwi żartujesz sobie - powiedział - lubię te nasze zabawy jak zabawka kotkę i myszkę..

Bruce Wayne
﹣ Sᴛᴀłᴏ sɪę﹐ ᴏ ᴊᴇᴅᴇɴ ʀᴀᴢ ᴢᴀ ᴅᴜżᴏ ᴡʏʀżɴąłᴇś ᴛʏᴍɪ sᴢᴘɪᴄᴢᴀsᴛʏᴍɪ ᴜsᴢᴋᴀᴍɪ ɪ ᴄɪ sɪę ᴜᴍɪᴇᴊęᴛɴᴏść ᴡʏsłᴏᴡɪᴇɴɪᴀ ᴘᴏᴘʀᴢᴇsᴛᴀᴡɪᴀłᴀ. ﹣ ᴘᴏᴋʟᴇᴘᴀłᴀ ɢᴏ ᴄᴢᴜʟᴇ ᴘᴏ sᴢᴘɪᴄᴢᴀsᴛʏᴄʜ ᴜsᴢᴋᴀᴄʜ ɪ ᴘᴏᴘᴀᴛʀᴢʏłᴀ ᴢ ʀᴏᴢᴄᴢᴜʟᴇɴɪᴇᴍ﹐ ᴊᴀᴋ ɴᴀ ᴍłᴏᴅᴇɢᴏ ᴜᴄᴢɴɪᴀ﹐ ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴅᴏᴘɪᴇʀᴏ ʀᴀᴄᴢᴋᴜᴊᴇ.
﹣ Oʜʜ Bʀᴜᴄᴇᴇᴇ ćᴡɪᴄᴢ﹐ ćᴡɪᴄᴢ ᴅᴀʟᴇᴊ ...

View more

Selina, Dobrze cię widzieć.

Bruce Wayne
﹣ O ᴘʀᴏsᴢę﹐ ᴘʀᴏsᴢę. Nɪᴇᴛᴏʀᴘᴇʀᴋᴜ... ﹣ ᴏʙᴇsᴢłᴀ ɢᴏ ᴘᴏᴡᴏʟɪ﹐ ᴏsᴛʀᴏżɴɪᴇ sᴛᴀᴡɪᴀᴊąᴄ ᴋᴀżᴅʏ ᴋʀᴏᴋ ᴢ ɢʀᴀᴄᴊą ɪ ᴘʀᴇᴄʏᴢᴊą. ﹣ Sᴢᴜᴋᴀłᴇś﹖ Śʟᴇᴅᴢɪsᴢ﹖ Uᴡᴀżᴀᴊ﹐ ʙᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴍʏśʟę﹐ żᴇ ᴛęsᴋɴɪsᴢ﹗ ﹣ ᴍʀᴜᴋɴęłᴀ ɪ ᴘᴄʜɴęłᴀ ɢᴏ ʟᴇᴋᴋᴏ ᴀʟᴇ ᴢᴅᴇᴄʏᴅᴏᴡᴀɴɪᴇ ᴢᴀᴛʀᴢʏᴍᴜᴊąᴄ sɪę ᴛᴜż ᴘʀᴢᴇᴅ ɴɪᴍ ɴᴀ śᴄɪᴀɴę ᴢᴀ ɴɪᴍ.
﹣ Nɪᴇ ᴢᴀ ᴍᴏᴄɴᴏ﹖﹖

View more

Czy te pochlebstwa mają jakiś cel? Co prawda owszem podobam się kobietom i jak widze każdego gatunku. Z tego co wiem to po jasnej stronie mają ciasteczka z CZEKOLADĄ.

John Deveraux
- Cʜᴄᴇsᴢ sᴘʀᴀᴡɪć ʙʏᴍ ᴘᴏᴄᴢᴜłᴀ sɪę ᴢᴀᴢᴅʀᴏsɴᴀ﹖ Cʜᴄᴇsᴢ sᴘʀᴀᴡɪć ʙʏᴍ ᴘᴏᴄᴢᴜłᴀ sɪę ᴊᴇᴅɴą ᴢ ᴡɪᴇʟᴜ﹖﹖ ﹣ ᴘʀᴢʏᴍʀᴜżʏłᴀ ʟᴇᴋᴋᴏ ᴏᴄᴢʏ ɪ ᴢʙʟɪżʏłᴀ sɪę ᴅᴏ ɴɪᴇɢᴏ sᴛᴀᴊąᴄ ᴛᴡᴀʀᴢą ᴡ ᴛᴡᴀʀᴢ.
- Nɪᴇ łᴀᴅɴɪᴇ﹗ Wsᴛʏᴅź sɪę﹗ Nɪᴇ ᴍᴀ ··ᴋᴡɪᴀᴛᴋᴀ··﹖ Nɪᴇ ʙęᴅᴢɪᴇ ᴅʀᴀᴘᴀɴᴋᴀ ᴘᴏ ᴘʟᴇᴄᴋᴀᴄʜ. ﹣ ᴏᴅᴡʀᴏ́ᴄɪłᴀ sɪę ɴᴀ ᴘɪęᴄɪᴇ ɪ sᴘᴏᴊʀᴢᴀłᴀ ɴᴀ ɴɪᴇɢᴏ ᴘʀᴢᴇᴢ ʀᴀᴍɪę.
- Mᴀłᴏ﹐ ᴋʀᴀᴅᴢɪᴇż ᴄɪᴀsᴛᴇᴋ ɪ ᴘłᴀᴄᴢ ᴅᴢɪᴇᴄɪ﹐ ᴇᴡᴇɴᴛᴜᴀʟɴɪᴇ ɢʀᴜʙᴇɢᴏ ᴅᴢɪᴀᴅʏɢɪ ᴡ ᴄᴢᴇʀᴡᴏɴʏᴍ sᴛʀᴏᴊᴜ ᴛᴏ ᴍᴀłᴀ ᴢᴀᴄʜęᴛᴀ. Kᴜś ᴍɴɪᴇ ʟᴇᴘɪᴇᴊ﹐ ᴢᴀsłᴜż ɴᴀ ᴍɪᴀɴᴏ ··ᴅɪᴀʙᴇłᴋᴀ··...

View more

+1 answer in: “Rozumiem, ze koty chodza swoimi ściezkami, ale Twoja chyba za bardzo w tę mroczniejszą stronę prowadzi. Nie myślałaś o przejściu na jasna stronę...Mocy?”

Świeta Świeta a u Ciebie jak z przygotowaniami. kuweta posprzątana? Czy nie świętujesz? Jaki masz stosunek do Świąt Wielkiej nocy?

John Deveraux
- Oᴅ ᴍᴏᴊᴇᴊ ᴋᴜᴡᴇᴛᴋɪ ᴡᴀʀᴀ ᴄɪ ɴɪᴇᴢɴᴀᴊᴏᴍʏ. A ᴄᴏ ᴅᴏ śᴡɪąᴛ﹐ ᴄᴏ́ż ᴢᴀᴄᴢʏɴᴀᴍ ᴏᴅ ᴋᴜᴄʜɴɪ. Mʏśʟę ɴᴀᴅ ᴘᴀsᴢᴛᴇᴛᴇᴍ﹐ ᴛʏʟᴋᴏ ᴄᴢʏ ᴘᴀsᴢᴛᴇʏ ᴢ ᴋʀᴏ́ʟɪᴋᴀ ᴘᴀsᴜᴊᴇ ᴅᴏ Wɪᴇʟᴋᴀɴᴏᴄʏ﹖﹖ Hᴍᴍᴍ

View more

Rozumiem, ze koty chodza swoimi ściezkami, ale Twoja chyba za bardzo w tę mroczniejszą stronę prowadzi. Nie myślałaś o przejściu na jasna stronę...Mocy?

John Deveraux
- Mᴍʀʀ... ᴋᴜsɪ ᴀᴋᴄᴇɴᴛᴇᴍ﹐ ᴡᴀʙɪ ᴍᴜsᴋᴜʟᴀᴛᴜʀą ɪ ᴘʀᴢᴇsᴢʏᴡᴀ ᴍęsᴋɪᴍ sᴘᴏᴊʀᴢᴇɴɪᴇᴍ. Pᴀɴɪᴇ Dᴇᴠᴇʀᴀᴜx ᴊᴇsᴛᴇᴍ sɪʟɴą ᴋᴏᴄɪᴄą ɪ ɴᴀ ɴɪᴄ Pᴀɴᴀ sᴢᴛᴜᴄᴢᴋɪ. ﹣ ᴢᴀᴍʀᴜᴄᴢᴀłᴀ ᴘᴏɴęᴛɴɪᴇ ᴏʙᴄʜᴏᴅᴢąᴄ ᴅᴏᴏᴋᴏłᴀ ʀᴏᴢᴍᴏ́ᴡᴄʏ.
- Cʜᴏć ᴄʜęᴛɴɪᴇ ᴡʏᴋᴏʀᴢʏsᴛᴀᴍ﹐ ... ᴢ ᴅʀᴜɢɪᴇᴊ sᴛʀᴏɴʏ ᴍᴏżᴇ ɪ ʙʏ sᴘʀᴏ́ʙᴏᴡᴀć﹐ ᴀʟᴇ... ᴊᴀᴋɪᴇ ғᴀɴᴛʏ ʙęᴅę ᴍɪᴀłᴀ ᴡ ᴢᴀsɪęɢᴜ ᴘᴀᴢᴜʀᴋᴏ́ᴡ ᴘᴏ ᴛᴇᴊ Jᴀsɴᴇᴊ Sᴛʀᴏɴɪᴇ﹖﹖

View more

+1 answer Read more

Jakie masz wrodzone zdolności?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bʏᴡᴀᴍ ɴɪᴇɢʀᴢᴇᴄᴢɴᴀ﹐ ʙᴀʀʀʀᴅᴢᴏᴏᴏᴏ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɴɪᴇɢʀᴢᴇᴄᴢɴᴀ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀" ﹣ Kɪᴄɪ﹐ ᴋɪᴄɪ ᴋᴏᴛᴇᴄᴢᴋᴜ ﹣ ᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴀł ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴇᴅźᴍɪɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kᴏᴛ ɴɪᴇʀᴜᴄʜᴏᴍɪᴇᴊąᴄ sᴘᴏᴊʀᴢᴀł ɴᴀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴɪᴇɢᴏ ᴢłᴏᴡʀᴏɢᴏ﹐ ᴘᴏłᴏżʏł ᴜsᴢʏ ɪ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴢᴀsʏᴄᴢᴀł﹐ ᴏʙɴᴀżᴀᴊąᴄ ᴋɪᴇłᴋɪ."

View more