เราว่าเราก็สวยในแบบของตัวเองแล้วอ่ะ แต่ในสายตาคนอื่นเราอาจจะไม่ได้สวยก็ได้

ถ้าเรามองว่าตัวเองสวยก็ดีแล้ว ม่ายเห็นต้องแคร์ความคิดคนอื่นเลย

The answer hasn’t got any rewards yet.