จะกลับมาอยู่ไทยป่าว

ก็จะอยู่ฝรั่งเศสตลอดชีวิตเลย คิดบางทีว่าอยากกลับไปอยู่ไทยนะ แต่ก็ไม่รู่จะกลับไปทำไม แค่ความรู้สึกคิดถึงคงไม่พอ พวกการเมือง คอรัปชั่น สวัสดิการต่างๆยังไม่ดีพอ ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วย อาศัยอยู่ไทยคงไม่ดีในระยะยาว
+2 anonymous likes

The answer hasn’t got any likes yet.