เคยคิดไหมว่าชีวิตตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร

มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายมากที่สุดและทำความฝันให้เป็นจริง 555 แต่ไม่รู้จะทำได้ไหม
+1 anonymous like

The answer hasn’t got any likes yet.