@hhfdgb

Cẹo nèe

What others replied to:

Muốn làm quen nói chuyện với crush thì phải làm thế nào cho hợp lý nhất???

show all (10)

Đầu tiên là gây thiện cảm bằng cách quan tâm tới story, status của họ. Khi có thiện cảm hơn thì mới nên nói chuyện với người ta. Bỗng một ngày ib khi còn chẳng biết là ai. Ăn bơ là nhẹ nhất :))))

Language: English