شتێ جێبێڵە بۆ خوێنەران زیاتر گوزارشت لە خۆت بکات 🌸

پەلە مەكە
سیقە مەكە
خۆت زوو خۆشبوێ
لە خوا تێبگە ئینجا خۆشتبوێ
تێكەڵی خەڵك بە
كەمتر بەتەنیا بە
با خوا لەدەست نەیەی
پەلاماری نوێژو تاعات مەیە بەغەڵەت
یەكتۆز ئینسانیەت تیابێ
كە یەكێك پەنچەر بوو یارمەتی بە
پەنچەر بوون لە ژیان ئەڵێم*
ئینسانیەت تیابێ
+1 answer Read more