شتێ جێبێڵە بۆ خوێنەران زیاتر گوزارشت لە خۆت بکات 🌸

hiych’s Profile Photo
پەلە مەكە
سیقە مەكە
خۆت زوو خۆشبوێ
لە خوا تێبگە ئینجا خۆشتبوێ
تێكەڵی خەڵك بە
كەمتر بەتەنیا بە
با خوا لەدەست نەیەی
پەلاماری نوێژو تاعات مەیە بەغەڵەت
یەكتۆز ئینسانیەت تیابێ
كە یەكێك پەنچەر بوو یارمەتی بە
پەنچەر بوون لە ژیان ئەڵێم*
ئینسانیەت تیابێ