Ask @hoangminhquan9x9:

E bảo :) kiểu đcm e thích 1 thằng bé khối dưới. Và rôi thì e tán nó :) ừ rồi sau khi mà nó đổ thì bọn em yêu nhau :) Và câu chuyện nó đéo dừng lại ở đấy :) hồi trước con bạn cùng lớp tán nó xong tđn 2 đứa thích nhau. E cũng dhieu tsao lại thích đc cái loại như con ý :( sad vãi chưởng. (1)

K hiểu

View more

Next