Myslíš si, že je IT věda nebo řemeslo?

Znám lidi, kteří to považují za umění. A taky se tak ke svému zdrojovému kódu chovají - chrání ho jako oko v hlavě a píšou ho tak, aby ho nikdo po nich už nikdy nepřečetl :-D.
Podle mě je IT asi spíš "řemeslo" Ve vědě člověk něco buduje s cílem něco poznat, něco objevit. V IT člověk něco buduje s cílem něco získat, nějaký software, nějaké technologie, nějaký produkt - tedy s cílem to něco vybudovat - to, že u toho budování něco občas objeví, to je vlastně jen taková okrajová záležitost. Takže vědou bych to nenazývala.

View more