@hthang00ss

hangthuy

What others replied to:

có phải vì chúng ta lớn rồi hay vì Trung Thu ngày càng nhạt nhòa

show all (10)

nhiều thứ lắm bạn, bây giờ trẻ em đâu còn đi rước đèn hay chặt tre về làm như thuở còn thơ đâu, giờ mua hay tặng là nhiều. Nói chung 1 cách dễ hiểu là càng lớn càng phát triển thì mọi thứ được gọi là văn hoá gọi là lịch sử đều phai mờ dần hết
Cả 2 đều đúng,Trẻ con ngày nay thích ở nhà chơi điện tử hơn là phải đi ra ngoài đường ô nhiễm chỉ để chơi mấy trò lạc hậu.Người lớn không thích,trẻ con không thích,vậy là đã chấm hết cho một ngày lễ và truyền thuyết huyền thoại rồi...
Thật tiếc nhỉ?
có phải vì  chúng ta lớn rồi hay vì Trung Thu ngày càng nhạt nhòa

Language: English