Đăng Lộc also answered this question with: "Thì đến với anh đi chứ sao nữa :))"

The answer hasn’t got any rewards yet.