How to cách bắt chuyện với crush? 😢

Trước khi làm crush cậu thì bạn ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi, vậy nên cậu chỉ cần dùng cách bình thường nhất để bắt chuyện với cậu ấy!
Tớ từng đọc đâu đó có câu nói rằng mỗi người sẽ có 2% khả năng thích nhau, tớ chúc số % của các cậu sẽ lên đến 100% nhé! Goodluck
Cáo Chiên Bơ Tỏi also answered this question with: "Đập nó 1 trận rồi hỏi giờ có nói chuyện hay không :))))"

The answer hasn’t got any rewards yet.