Phương Linh also answered this question with: "Làm sao tao biết đc mà hỏi"