Ask @huyengau3003:

Khi bị gán ghép với người bạn khoing thích thì bạn sẽ ntn?

Khi bị gán ghép thì tớ thường im lặng, chẳng làm gì cũng chẳng ra sức giải thích làm gì cho mệt, rồi đến lúc chán họ sẽ chẳng gán ghép nữa. Mình càng ra sức giải thích họ càng có đà để gán ghép. Tự bản thân mình biết tình cảm của mình dành cho ai là đc rồi. Quan tâm lm lon gì dăm ba cái gán ghép vớ vẩn 🙆🏻‍♀️

View more

nếu người bạn thích là bisexual thì bạn sẽ làm gì ? bạn có kì thị người ta không ?

Nếu là mình, mình sẽ không kì thị họ. Đó là do bản thân họ nhận thức được họ như vậy và sống thật với giới tính của mình, mình thấy điều đó rất đáng quí, bởi không ai sinh ra mà lại muốn mình không đc sống với chính mình. Và dù họ như thế nào, ra làm sao thì họ vẫn là con người 🌈

View more

Next