Ask @hyana:

.

آعششَشّقـنـيّ . .
دّآم حُبـيّ يوُصـَل للجنُوُوُوُن
وآملكنِيّ |
دآم آنِيّ مَآفَكرتْ فيِّ سوُ آ آ آ آ کَ
تدرِي آنهُم كّم تمنُوآ بسّ صعببببَه
يوُصلوُونْ
لآحدّوُني صُوُوُب غيييرّک . .
قلّت مَآبِي غَّير ذّ آ آ آ آ آ ک <

View more

Next