Ask @hyyh76776241:

هل تستطيع قول شيء يمنحُني شُعورًا جيدًا !؟

لـمآا تقـول ككلـمةة حلـوة لحـدا زعلآن 😍 لمآا تبتسـم ابتسـامة عفـوية بـدون تصنيـع لحـدآ متضايـق 😌🎶 لمآا تسأل عن شخـص أهملـوا كـل النـآاس 😁👉
لماآ تدعـي لحداا ككـل حيـآتهه مشـاكـل 👏💔 لمآا تحـاول تسسـمع لشخـص ضـآع بدآخلـهه حگـي ككتيـرر ومآ لِقي إللي يسـمعهه ☺✴ لمآا تـوقف مع شخـص ككـل النـآس ضـدو 🍃🔥
هيـگ أنت بتككـون شخـص مُميـز 🌸 ، وبتـكون رآضـي عن نفسـگ 😍
تخخـيل انهه هآلأشيـاء البسسيـطة آللي رح تخلـي آلـگل يتزكـرگ بآلخيـر ☺😍 ورح يـدعيلگ بآلـخير 💛✌
#خليـگ شي حلـو 😍🎵❤

View more

Next