คุณเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่?

กรรมคือการกระทำ ที่จะเกิดผลสืบเนื่อง คือผลของกรรม eg. ถ้าผมโกหก->จะไม่มีใครเชื่อคำพูดของผม
ถ้าแบบนี้จะเชื่อ
ถ้าจะเป็นกรรมแบบที่บอกว่าตบยุงตายวันนี้จะต้องชดใช้กรรมโดยการเกิดเป็นยุง 100 ชาติ ผมไม่เชื่อ