คุณคิดว่าบางคนที่เคยทำผิดพลาดไป เขาจะกลับตัวได้จริงๆไหม

ถ้าสำนึกได้ว่าสิ่งที่พลาดคืออะไร และตั้งใจจะแก้ไขจริงๆ ก็กลับตัวได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสำนึกได้ว่าทำอะไรผิด
’s Profile Photo
Jirapong Sermesap also answered this question with: "คิดว่าได้นะ"