ถ้าคุณต้องการคำแนะนำ ใครคือคนที่คุณวิ่งเข้าหา

นอกจากคำตอบปกติ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ต้องการคำแนะนำแล้ว ก็มีอีกพวก คือคนที่คิดไม่เหมือนเราครับ
+1 anonymous like

The answer hasn’t got any likes yet.