เวลาผู้ชายอยู่ดว้ยกันเยอะๆชอบพูดอะไรเกี่ยวกับผู้ญีง??

แต่ละวัยก็จะต่างกัน มาตอนนี้จะเริ่มถามกันว่าชีวิตครอบครัวเป็นไง เมื่อไหร่จะแต่งงาน/มีลูก มีเทคนิคการรับมือภรรยายังไง...
+1 anonymous like

The answer hasn’t got any likes yet.