คุณกำจัดความเครียดได้อย่างไร?

มองหาสาเหตุของความเครียดแล้วแก้ไข
ถ้าเป็นความเครียดของเรื่องที่มาไม่ถึง บางทีจะร่าง algorithm ในหัวว่าเกิดเรื่องขึ้นจะทำอะไรต่อ

The answer hasn’t got any likes yet.