ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า?

แสงในสเปกตรัมสีฟ้าจากดวงอาทิตย์จะกระจายไปทั่วในชั้นบรรยากาศของโลก คนเลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าโดยปกติ