ทำไงถึงหายเครียด

คิดให้ตลอดจนจบว่าจะทำอะไรกับสิ่งที่เครียด ถ้าแก้ไขปัญหานั้นได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางแล้ววางแผนรับมือกรณีที่แย่ที่สุด
+1 anonymous like

The answer hasn’t got any likes yet.