คุณเป็นคนที่รักประเทศชาติใช่ไหม

ไม่รักก็คงไม่บ่นหรอก
แต่นี่รักแบบมีสติไง รักแบบอยากเห็นมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รักแบบเห็นข้อเสียก็อยากให้แก้
เราทนเห็นคนที่รักทำตัวเหลวแหลกทำลายตัวเองไม่ได้ฉันใด ความรักประเทศของเราก็แบบนั้นแหละ