คุณเชื่อในความรักหรือไม่

สุดท้ายเราเลือกที่จะไม่เชื่อในรัก แต่เชื่อในเคมีที่เข้ากัน การ give & take การทำความเข้าใจ ปรับตัว เพื่อธำรงความสัมพันธ์ที่มีไว้ หรือการตัดความสัมพันธ์เมื่อมันไปต่อไม่ได้
ความรักเป็น concept ที่เลื่อนลอย ไปเชื่อมันเดี๋ยวจะผิดหวังเปล่าๆ