Ask @i2twit:

สมมติเหตุการณ์นะคะ แต่ก็อยากให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ถ้าเราอยากสร้างโรงพยาบาลไว้รักษาผู้ป่วย แต่ไม่ทำเป็นโรงพยาบาลเอกชน เช่น สนับสนุนรพสต.สักที่ ให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยเงินบริจาคที่รวบรวมมา เพื่อให้มีบุคคลากร มีงบประมาณของรัฐช่วยรองรับ อย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหม เคยมีคนทำไหมคะ

มีความเป็นไปได้ มีคนเคยทำ แล้วแต่สถานการณ์ในพื้นที่ครับ
ยกตัวอย่างที่มีการตั้งรพ.ใหม่ เช่น ประชากรมาใช้บริการสถานพยาบาลของอำเภอมากเกินไปจนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรือมีการตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมา เขาก็จะทำการตั้งสถานพยาบาลขึ้นใหม่
โดยวิธีการคือ สสจ. ในจังหวัดนั้นต้องส่งต้นเรื่องว่าอยากจะให้มีรพ. ไปยังกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับข้อมูลที่มาและเหตุผล เพื่อให้กระทรวงฯพิจารณาว่าควรมีการจัดตั้งรพ.ใหม่จริงๆหรือไม่ ถ้าเรื่องผ่าน กระทรวงก็จะติดต่อมาทางสสจ.(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์) เพื่อที่จะซักถามข้อมูลความต้องการพื้นฐานเพิ่ม ว่าอยากจะจัดตั้งเป็นรพ.ประเภทไหน กี่เตียง มีความรับผิดชอบในระดับไหนบ้าง (ตรวจผู้ป่วยนอก? รับผู้ป่วยใน? มีแพทย์เฉพาะทาง? รับ-ส่ง refer กับที่ไหนอย่างไร? ทำงานควบคุมป้องกันโรคด้วยไหม?) การประสานงานนี้ก็จะคุยกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น จังหวัด, อำเภอ อบต. ด้วย
เมื่อตกลงกันเรียบร้อยก็มีการตั้งงบประมาณจากกระทรวงมาสร้างโรงพยาบาลครับ โดยการก่อสร้างก็มักมีแปลนพื้นฐานของโรงพยาบาลแต่ละประเภทอยู่แล้ว อาจดัดแปลงแต่งเติมตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ในระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อสร้างเสร็จ ซื้อครุภัณฑ์เสร็จ ก็จัดคนลงไปเป็นบุคลากรประจำโรงพยาบาล แล้วก็เริ่มปฏิบัติงานได้ครับ
ทั้งนี้ ถ้ามีการตั้งรพ.ขึ้น รพ.สต.ในตำบลนั้นก็ต้องถูกยุบไปนะครับ โดยรพ.แห่งใหม่จะทำงานครอบคลุมในส่วนรพ.สต.เก่าด้วย แต่เจ้าหน้าที่ในนั้นก็อาจจะมีการโอนถ่ายเข้าสู่รพ.ใหม่ แล้วแต่ความสมัครใจและการจัดการตำแหน่ง

View more

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

What's your favorite movie scene?

ฉากที่ทุกคนในเรื่องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจคมหาหินหรือกองทัพศัตรูนับแสน
คะแนนโบนัสสำหรับกำลังเสริมที่ไม่คาดคิดที่โผล่มาช่วยในยามวิกฤต
See also: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/GondorCallsForAid

View more

[LINE CookieRun] LINE CookieRun เกมวิ่งสุดมันส์ที่ทุกคนพูดถึง! เริ่มเล่นตอนนี้รับทันที่ 10000 เหรียญ อยู่รู้ว่าสนุกยังไงก็ลองจั๊มป์ สไลด์ๆ ดูสิ!

LINE CookieRun LINE CookieRun เกมวงสดมนสททกคนพดถง เรมเลนตอนนรบทนท 10000 เหรยญ

ชอบกะปิเผาหรือกะปิไม่เผา มากกว่ากัน?

ไม่รู้ว่ากะปิเผาเป็นยังไงครับ... ที่บ้านกินแต่น้ำพริกกะปิ หรือใส่กะปิสดกินกับมะม่วงน้ำปลาหวาน...

View more

ไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดแม้จะได้ไปฟรีก็ไม่อยากไป?

ประเทศที่อยู่ในบัญชีรัฐสนับสนุนการก่อการร้าย + ประเทศที่มีสงครามกลางเมืองขณะนี้
และโซมาเลีย
อย่าลืมโซมาเลีย...

View more

มีความเป็นไปได้กี่% ที่คนกดlike คนแรกจะเป็นคนตั้งคำถามแบบไม่เปิดเผยตัวตน?

นั่นสิ... คิดว่าเป็นไปได้นะ แต่ % อาจจะไม่เยอะมาก เพราะคนที่ตั้งใจไม่เปิดเผยตัวตนอยู่แล้วก็คงระวังไม่พยายามทำอะไรให้เป็นที่สงสัย

View more

Next