Ask @iaman1903:

Gửi một lời tới người yêu cũ?

“I wish you the best things in life”. Ngta bảo khi yêu một người thật sâu đậm thì khó lòng mà chúc phúc cho người đó vs ai khác. Nhưng mình lại thấy so vs việc nhìn thấy người đó hạnh phúc thì nhìn thấy họ đau khỗ còn khiến mình bất lực hơn. Vậy nên mình mong nyc của mình sẽ thật hp dù cho hp đó ko có sự góp mặt của mình.

View more

Next