Minh Mai also answered this question with: "Cắm sừng thì chịu nh nyc cx là ng mik thik và bh đang là ny hay là bff cx khó mà xác định đc"
❌10-6-2019❌@lonelyahihi