Bóc đi cho người yêu biết đường mà sửa sai cậu ơi với cả chắc gì nó đã biết đâu mà sợ

Như này nha
1. Chuyên gia ngủ sớm dậy muộn bỏ t 1 mình =))))
2. Hay bắt nạt t nè, trêu t nè, vân vân mây mây nè
3. Còn nữa nhưng k nhớ =))))

phốt ai đấy hả:)

Ủa kì zị phốt ai tự biết nè lewlew