Hey!! Gặp người cùng trường này😮😮 Cậu học lớp nào vậy?😃

Uầyyyyy. Lần đầu em gặp ng cùng trường ở trên app này =))))))) em đoán chắc chị hơn tuổi em ròi. Chị học lớp nào vậy ạ?