Pierogi also answered this question with: "Zazdro... Ja cały dzień w książkach"