Ask @jamesiog

Có cách nào để ngừng snghi đến đối phương không ạ, biết rõ không có cơ hội nhưng tớ vẫn...😶

Thử tìm thêm thú zui mới xem nào, học nhiều lênn, làm việc nhiều lênnn làm mấy việc mà khiến mình bận rộn nhất ấy, làm nhiều vậy cũng khum tốt cho sức khỏe đâu nhưng ít ra thì cũng không thể nghĩ đến việc gì khác được, ngay cả đối phương cũng sẽ biến mất (tạm thời) lun đó:DD

Làm sao để quên 1 người?

Làm sao để quên một người được, chỉ có tha thứ hoặc không tha thứ mà thôi.

Language: English