Chưa ngủ hả

Lỡ uống 2 cốc cafe đcm, ngủ sao giờ? :)

Lấy độc trị độc uống tiếp 2 cốc nữa

Sòi oii đây hong ngu nha, làm vậy ai đủ mày

4 cốc chưa đủ s

Ghi nhầm đm là làm vậy ai đụ mày

Ra vậy hihi

Đi ngủ thôi buồn ngủ vl mai tôi còn học ca 1 sáng