Thấy hashtag trên ins có #tuoitrethichlanhichteam muốn vô

Ù nu, toàn các dân chơi trong đấy, tôi cũng đéo hiểu sao tôi có trong nhóm. :)

Vậy out ra là dc

Chơi vui nên không có ý định rời. :D