@jareenjeanss

jean__

Ask @jareenjeanss

Sort by:

LatestTop

ฝนตกตอนกลางคืน or ทะเลตอนกลางคืน

ฝนตกกลางคืน อากาศเย็นดีครับ

People you may like

deni
also likes
asriVidyastuti’s Profile Photo aci
also likes
mitch_dikaaa’s Profile Photo Mahardika
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

โน้ตบุ๊คจำเป็นต้องมากมั้ยคะตอนเรียนมหาลัย

แล้วแต่ว่าใช้ทำอะไรมากกว่าครับ

การซิ่วไปคณะที่อยากเข้ามันดูแย่ในสายตาคนอื่นมากเลยหรอ

ไม่เลย ทำตามที่ใจตัวเองอยากทำดีกว่าครับ อย่าคิดมาก

คนแบบเธออะไม่ยอมมีใครหรอกเชื่อดิเราดูออก

คนไหนคะ ?

ทุกคนกล้าHBDคนคุยเก่ามั้ยคะ

แน่นอนครับ เรื่องปกติ

Next

Language: English